November 2020

+
-

City Dwellers


A visit to MOAM x de Hortus has pushed my project in a new direction in the past few weeks. My original project proposal actually might have fit in quite well with this exhibition, but eventually I concluded that:

 • A location like the Hortus might be very attractive in itself, but because of that it’s really difficult to draw the visitor’s attention to your (art)work too.
 • If you do succeed in this though, your work will always feel like an intervention in nature
 • The Hortus is actually less accessible than I’d like it to be; there’s an entrance fee and a limited amount of visitors.

That’s why I tried to visualize my project in a very life- and "natureless" context rather than a very natural one, so it would bring nature back to places where people least expect it. A place with lots of brick, asphalt and concrete, on which I can project all kinds of living things. In public space. This way my work could possibly:

 • Educate people about urban ecology
 • Start a conversation about this unattractive location itself. How would locals prefer to see this place?
 • Literally put a spotlight on the location, and maybe even make it safer. Because more light often means more safety

Working on a concept and designing it is often a parallel proces for me, so while experimenting with some animation tests I got a few more ideas:

 • By animating mostly on paper instead of digitally, the final result preserves a reference to it’s original scale. You can read it (subconsciously) from the texture of the material, even if you scale it up to a big projection.
 • I love to draw people and animals and combinations of those, which is (probably) because I want to point out to people that they are part of nature too. Those two subjects could be more specific though: people and animals living in urban environments. City dwellers.

This way my project took a very local turn, but also one that answered a lot of questions regarding for whom and why I’d like to to this project.

Canvas

Although I've been a bit cautious with accepting other projects lately, I couldn't resist the open call from Tivoli Vredenburg for Canvas. I'm currently working on an animation (along with 14 other artists) which will be projected on their massive video mapping wall in the next year. It will be launched on the 27th of november.

Concept sketch for Canvas

Bes

Meanwhile the Bes exhibition has moved to the August Kestner Museum in Hannover, Germany. Due to Corona the museum is currently not open for visitors, but loads of things are happening online, including a podcast! (in German)

Lej

It's been almost two years since the ladies from LEJ asked me to work on a textile design for their new brand, but it's slowly starting to come together. I was very excited to find out this month that the collection now does not only include shirts, but also pants, face masks and scrunchies. Hopefully launching soon!

Sketchbook

Stadsbewoners


Een bezoek aan MOAM x de Hortus duwde mijn project de afgelopen weken nogal in een nieuwe richting. Mijn oorspronkelijke projectplan had misschien helemaal niet misstaan in deze expositie, maar ik kwam uiteindelijk tot de conclusie dat:

 • Een locatie als de Hortus een enorme aantrekkingskracht heeft, maar het daarom ontzettend moeilijk is om met een (kunst)werk echt de aandacht te trekken.
 • Als je hier wel in slaagt, het kunstwerk waarschijnlijk altijd aan zal doen als een interventie in de natuur.
 • De Hortus minder toegankelijk is dan ik zou willen, er is tenslotte beperkt plaats en een toegangsprijs.

Daarom probeerde ik mijn project in plaats van in een natuurlijke, juist in een natuurloze context te visualiseren, om daarmee de natuur terug te brengen in de stad op plaatsen waar mensen het niet meer verwachten. Een plek met veel steen, asfalt en beton, waar ik van alles wat leeft op kan projecteren. In de publieke ruimte. Dan zou mijn werk misschien:

 • Mensen meer kunnen vertellen over de natuur die er wél is in de stad
 • Een gesprek op gang kunnen brengen over deze onaantrekkelijke plek zelf. Hoe zouden omwonenden die plek liever zien?
 • De locatie letterlijk in de spotlight zetten, en veiliger maken. Meer licht is tenslotte meer veiligheid

Het werken aan een concept en de vormgeving daarvan is bij mij vaak een parallel proces, dus intussen kwam ik ook bij het maken van een paar animatie tests tot ideeën:

 • Door niet digitaal te animeren, maar grotendeels op papier, behoud het eindresultaat een referentie naar zijn oorspronkelijke schaal. Die kun je (onbewust) aflezen aan de textuur van het materiaal, zelfs al vergroot je het tot een metersgrote projectie.
 • Ik teken graag mensen en dieren en combinaties daarvan, waarmee ik (denk ik) graag mensen herinner aan het feit dat zij zelf ook deel uitmaken van de natuur. Dat kan alleen nog veel specifieker: mensen uit de stad en dieren in de stad. Stadsbewoners dus. 

Hiermee heeft alles een veel lokaler tintje gekregen, maar heb ik voor mijzelf ook veel vragen beantwoord over voor wie en waarom ik dit project nou eigenlijk wil doen.

Canvas

Hoewel ik een beetje terughoudend ben in het aanpakken van andere projecten de laatste tijd, kon ik het niet weerstaan om te reageren op de open oproep van Tivoli Vredenburg voor Canvas. Momenteel werk ik (naast 14 andere makers) aan een animatie die een jaar lang zal worden geprojecteerd op hun gigantische video mapping muur. De lancering is op 27 november.

Concept schets voor Canvas

Bes

Intussen is de Bes tentoonstelling verhuisd naar het August Kestner Museum in Hannover. Vanwege corona is het museum zelf op dit moment helaas niet toegankelijk voor bezoekers, maar er gebeurt van alles online, inclusief een podcast! (in het duits)

Lej

Het is al bijna twee jaar geleden dat de dames van LEJ mij vroegen om een textiel ontwerp te maken voor hun nieuwe kledinglijn, maar het begint nu langzaam vorm aan te nemen. Deze maand kreeg ik te horen dat de collectie nu niet alleen blouzen, maar ook broeken, mondkapjes en scrunchies bevat. Hopelijk binnenkort verkrijgbaar!

Sketchbook

October 2020

+

September 2020

+

Wanna be the first to know?
sign up to my newsletter here!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.